تاثیر دلار تک‌نرخی بر نهاده‌های دامی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور مدعی و تاکید دارد: نظام تک نرخی ارز تاثیری در بازار نهاده‌های دامی ندارد. گزارش‌های دولتی می‌گوید: در 2 ماه گذشته تغییر اندک نرخ نهاده‌های دام و طیور متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی بود.