فعلا عرضه اولیه نیست

معاون ناشران و اعضای بورس تهران با اعلام شرط آغاز عرضه‌های اولیه در سال جاری می‌گوید: هنوز هیچ برنامه‌ریزی برای شروع عرضه‌ها در سال ۹۷ انجام نشده است.

روح‌اله حسینی مقدم در گفت‌وگو با «بورس پرس» در خصوص شرکت‌های دست به نقد و آماده عرضه اولیه در بورس تهران گفت: هنوز هیچ برنامه‌ریزی برای شروع عرضه‌ها در سال جاری انجام نشده است. با برنامه‌ریزی بورس تهران مبنی بر عرضه اولیه 12 شرکت در سال جاری، این مجموعه امیدوار است در صورت مطلوب بودن شرایط بازار این عرضه‌ها را عملی کند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر