تصمیم‌های جدید برای بازار سکه

بانک مرکزی در سومین اطلاعیه خود در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز جزییات همسازی سازی بازار سکه را اعلام کرد.