تهاتر بدهی‌های « ذوب »

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان موضوع تهاتر بدهی‌های این شرکت بابت خرید و بدهی مالیاتی زغال‌سنگ البرز شرقی را به سازمان بورس اطلاع داد.

احمد صادقی از تهاتر بدهی‌های ذوب آهن اصفهان به سازمان خصوصی‌سازی بابت خرید زغال‌سنگ البرز شرقی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به مبلغ بیش از 53.4 میلیارد تومان و همچنین تهاتر بدهی مالیاتی زغال سنگ البرز شرقی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به مبلغ بیش از 8.7 میلیارد تومان و صدور اوراق تسویه خزانه آن به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی خبر داد.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,091 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,088 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,091 0.00 0.00
اولین قیمت 2,070
قیمت دیروز 2,091
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,978 1,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1216962
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 128.604 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 63,064 2,088 2,090 244,506 4
1 3,841 2,087 2,091 32,827 1
2 103,300 2,086 2,094 1,013 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)