تهاتر بدهی‌های « ذوب »

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان موضوع تهاتر بدهی‌های این شرکت بابت خرید و بدهی مالیاتی زغال‌سنگ البرز شرقی را به سازمان بورس اطلاع داد.

احمد صادقی از تهاتر بدهی‌های ذوب آهن اصفهان به سازمان خصوصی‌سازی بابت خرید زغال‌سنگ البرز شرقی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به مبلغ بیش از 53.4 میلیارد تومان و همچنین تهاتر بدهی مالیاتی زغال سنگ البرز شرقی با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به مبلغ بیش از 8.7 میلیارد تومان و صدور اوراق تسویه خزانه آن به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی خبر داد.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,234 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,234 0.00 0.00
اولین قیمت 1,255
قیمت دیروز 1,234
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,337 1,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -718188
تعداد سهام 33.181 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 40.945 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,215 1,250 30,000 1
2 3,486 1,211 1,280 80,000 1
1 4,000 1,201 1,284 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/20)