فروش فولاد محدود شد

با محدود شدن مبادلات ارز، مبادلات سایر کالاها نیز با تاثیر‌پذیری از این موضوع در سطح محدودی انجام شد.

به این ترتیب اغلب تولیدکنندگان فولاد فروش‌های خود را بسته یا از اعلام نرخ خودداری کردند. در بین شرکت‌های فولادی دیروز فولاد اصفهان ‌در و کیمیا قیمت شمش را ۱۰ تا ۲۰ تومان افزایش دادند.

قیمت‌های دیروز را اینجا ببینید.