قیمت لوازم خانگی در سال آینده

صنعت لوازم خانگی در سال آینده ممکن است رشد قیمت 10 تا 15 درصدی را تجربه کند.

محمدرضا دیانی؛ رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد قیمت لوازم خانگی در سال آینده می‌گوید: با توجه به اینکه در سال‌جاری به‌رغم شرایط سخت موجود تولیدکنندگان لوازم خانگی با همان نرخ‌های قبلی کار خود را ادامه داده‌اند، ۱۵ تا ۲۰ درصد نسبت به قیمتی که باید در بازار داشته باشیم عقب هستند و به‌طور حتم با توجه به شرایط سخت موجود این تداوم ادامه نخواهد داشت و با آغاز سال آتی شاهد رشد قیمت در این حوزه خواهیم بودیم.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,927.85 62.88 2.15