کاهش تعرفه حق دسترسی راه‌آهن

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از اضافه شدن 800 واگن جدید تا پایان سال به شبکه ریلی کشور خبر داد.