چالش‌های پیش‌روی صنعت قطعه‌سازی تشریح شد

آینده مه‌آلود قطعه‌سازان

آینده مه‌آلود قطعه‌سازان

صنعت قطعه‌سازی، رشد قیمت نهاده‌های تولیدی و موافقت نکردن خودروسازان با افزایش قیمت قطعات را از جمله دلایلی می‌داند که حیات آنان را در یک آینده ابهام آلود قرار داده است. در این باره گزارش مفصلی منتشر شد.