انتشار 5 هزار میلیارد تومان « اخزا »

معاون وزیر راه و شهرسازی از انتشار ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق خزانه با پیگیری‌های وزیر راه خبر داد.