زمان حل موانع تجاری ایران و روسیه

رییس اتاق ایران و روسیه از حل مشکلات تجاری با روسیه در 2 ماه آینده خبر داد.