رشد ۲۲ درصدی حق بیمه در ۱۱ ماه گذشته

رییس کل بیمه مرکزی از رشد ۲۲ درصدی حق بیمه در ۱۱ ماه گذشته سال جاری خبر داد.