برنامه افزایش سرمایه « غشاذر »

پگاه آذربایجان غربی برنامه افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی را اعلام کرد.

پگاه آذربایجان غربی با سرمایه اسمی 40 میلیارد تومانی در بازار دوم معاملا بورس درج شد، درپی پیشنهاد هیات مدیره درصدد افزایش سرمایه 50 درصدی برآمده است. «غشاذر» در صورت اخذ موافقت سازمان بورس می‌تواند سرمایه فعلی را به 60 میلیارد تومان برساند. تامین مالی مذکور از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و جهت اصلاح ساختار مالی ترازنامه شرکت اعمال می‌شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,082 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,134 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,082 0.00 0.00
اولین قیمت 2,050
قیمت دیروز 2,082
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,232 2,020
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 70788
تعداد سهام 600 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 240,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.249 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
44 562,460 2,134 2,140 3,223 1
1 933 2,129 2,154 1,500 1
3 101,000 2,111 2,155 23,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)