برنامه مزایده در زیرمجموعه « خعمرا »

ایران خودرو به وکالت از توسعه و عمران نایین به دنبال فروش سهام 30 درصدی موتورسازی پویا نیستاتک است.

ایران خودرو به وکالت از شرکت توسعه و عمران نایین می‌خواهد سهام شرکت در موتورسازی پویا نیستاتک با قیمت پایه هر سهم 835.2 تومان به فروش برساند.

 

قیمت پایانی تغییر درصد
0 0.00

داده ها

آخرین معامله 0 0.00
قیمت پایانی 0 0.00
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 0
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 80 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 0
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی ()