انصراف « کاما » از مزایده « کروی »

معدنی باما از خرید بلوک مدیریتی 50 درصدی توسعه معادن روی خبر داد که پیش‌ترقرار بود در بلوک مدیریتی 50 درصدی توسعه معادن روی حضور داشته باشد.

معدنی باما که پیش‌تر از برنامه حضور در عرضه بلوک 50 درصدی توسعه معادن روی ایران خبر داده بود به صورت رسمی انصراف داد. پیش‌تر شرکت در نظر داشت، در قالب کنسرسیومی متشکل از «کاما» با 18.5 درصد و ذوب روی اصفهان با 7.5 درصد مجموعا 26 درصد سهم این شرکت و شرکت تابعه و در صورت پذیرش درخواست توسط سازمان بورس در مزایده 20 اسفند حضور داشته باشد.

قیمت پایانی تغییر درصد
8,267 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 8,400 0.00 0.00
قیمت پایانی 8,267 0.00 0.00
اولین قیمت 8,400
قیمت دیروز 8,267
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 8,680 7,854
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 6555731
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 8.267 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 350,384 8,260 8,400 141 1
1 240 8,259 8,418 355 1
1 6,000 8,251 8,419 2,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/27)