انصراف « کاما » از مزایده « کروی »

معدنی باما از خرید بلوک مدیریتی 50 درصدی توسعه معادن روی خبر داد که پیش‌ترقرار بود در بلوک مدیریتی 50 درصدی توسعه معادن روی حضور داشته باشد.

معدنی باما که پیش‌تر از برنامه حضور در عرضه بلوک 50 درصدی توسعه معادن روی ایران خبر داده بود به صورت رسمی انصراف داد. پیش‌تر شرکت در نظر داشت، در قالب کنسرسیومی متشکل از «کاما» با 18.5 درصد و ذوب روی اصفهان با 7.5 درصد مجموعا 26 درصد سهم این شرکت و شرکت تابعه و در صورت پذیرش درخواست توسط سازمان بورس در مزایده 20 اسفند حضور داشته باشد.

قیمت پایانی تغییر درصد
9,414 34.00 0.36

داده ها

آخرین معامله 9,200 248.00 2.62
قیمت پایانی 9,414 34.00 0.36
اولین قیمت 9,005
قیمت دیروز 9,448
بازه روز 9,489 9,005
قیمت مجاز 10,211 9,239
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 7465302
تعداد سهام 1000 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 400,000

معاملات

تعداد معاملات 57
حجم معاملات 76,886
ارزش معاملات 712.677 میلیون
ارزش بازار 9.414 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 76,886 76,386
حقوقی 0 500
تعداد خرید فروش
مجموع 28 27
حقیقی 28 26
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 4.707 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 300 9,181 9,250 4,543 1
1 2,723 9,178 9,388 250 1
1 2,174 9,177 9,389 1,130 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/25)