مهمترین گزارش‌های اقتصادی در هفته پیش‌رو
مهمترین گزارش‌های اقتصادی در هفته پیش‌رو

رویدادها و گزارش‌ها اقتصادی مهمی که قرار است از سطح اتحادیه اروپا، آمریکا و چین در هفته پیش رو منتشر شوند به شرح زیر خواهد بود:

دلار آمریکا اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,200 0.00 0.00

قیمت‌ها