با وجود مساله تداوم پرداخت بدهی‌ها شرکت‌ها نگران هستند

رقم پرداخت دارویی‌ها تا پایان سال
رقم پرداخت دارویی‌ها تا پایان سال

بدهی دولت به بیمه تامین اجتماعی و دارویی‌ها براساس ادعای دولت تا پایان امسال ادامه دارد و این در حالی است که فعالان دارویی همچنان نسبت به کمبود دارو و تعدیل نیروی شرکت‌ها در سال 97 هشدار می‌دهد.

غلامرضا اصغری؛ رییس سازمان غذا و دارو در جلسه امروز کمیسیون قیمت‌گذاری تجهیزات پزشک عنوان کرد: تا قبل از پایان امسال ۳۰۰۰ میلیارد تومان توسط بیمه تامین اجتماعی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان توسط بیمه سلامت بابت بدهی دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود. در این میان البته قبل‌تر سخنگوی وزارت بهداشت نیز از برنامه اعتبار برای جبران بدهی شرکت‌های دارویی و پرداخت آن صحبت به میان آورده بود؛ همان موقع (اوایل بهمن‌ماه) مقرر شده بود 2400 میلیارد تومان اعتبار برای جبران معوقه بدهی داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی به زودی پرداخت شود.

۲ هشدار دارویی به دولت

در این میان البته با وجود ادعای دولت مبنی بر سیاست تداوم پرداخت بدهی دارویی‌ها، ناصر ریاحی؛ رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو همچنان نسبت به کمبود دارو و تعدیل نیروی شرکت‌ها در سال 97 به دولت هشدار می‌دهد. به گفته ریاحی دولت می‌خواهد قیمت دارو را ثابت نگه دارد که این قطعا منجر به کمبود می‌شود چرا که در مواردی قیمت تمام شده برای واردکننده بیش از قیمت فروش می‌شود. 

فعالان دارویی معتقدند: شرکت‌های واردکننده دارو حدود ۱۲ هزار نفر نیرو دارند. سال آینده دستمزد این افراد افزایش می‌یابد و هزینه شرکت‌ها اضافه می‌شود. اگر بازار دارو بزرگ نشود، با توجه به اینکه شرکت‌ها از لحاظ اقتصادی در فشارند، این نیروها تعدیل خواهند شد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد پرداخت دور جدید بدهی‌های دارویی در راستای همان سیاست اعطای اعتبار برای جبران باشد که حال رییس سازمان غذا و دارو تاکید دارد قبل از پایان امسال نزدیک 5 هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های بیمه تامین اجتماعی و دارویی‌ها پرداخت می‌شود. «دنیای بورس» سناریوی بدهی دارویی‌ها را بارها (یک، دو، سه) در بازه زمانی یکسال اخیر رصد و واکاوی کرده بود.

پیش‌تردر «دنیای بورس»‌خواندید: دور جدید مطالبات دارویی کی آغاز می‌شود؟

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
12,161.45 27.10 0.22

نمادهای زیر مجموعه

گروه دارویی سبحان (دسبحا2) ح . البرزدارو (دالبرح) داروسازی‌ اکسیر (دلر) سبحان دارو (دسبحان) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی2) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد2) ح . داروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبیدح) دارویی‌ رازک‌ (درازک2) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی) سبحان دارو (دسبحان2) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور2) داروسازی‌ سینا (دسینا) ح . داروسازی‌ اسوه‌ (داسوهح) داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه) ح . البرزدارو (دالبرح2) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر4) گروه دارویی سبحان (دسبحا4) ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمیح) ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابرح) ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتمادح) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ (دفرا) کیمیدارو (دکیمی2) کیمیدارو (دکیمی) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو2) مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20% (مسینا964) دارویی‌ رازک‌ (درازک) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر4) داروسازی‌ کوثر (دکوثر) ایران‌دارو (دیران2) ح . ‌ایران‌دارو (دیرانح) دارویی‌ لقمان‌ (دلقما) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی2) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) ح . داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابورح) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی) البرزدارو (دالبر4) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر2) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو4) ح. سبحان دارو (دسبحانح) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش2) ح . دارویی‌ رازک‌ (درازکح) ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌ (والبرح) ح . داروسازی‌ فارابی‌ (دفاراح) کیمیدارو (دکیمی4) داروسازی‌ روزدارو (دروز) البرزدارو (دالبر2) ح . داروسازی‌ اکسیر (دلرح) ح . کیمیدارو (دکیمیح) گروه دارویی سبحان (دسبحا) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا2) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید2) داروسازی‌ سینا (دسینا2) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو2) ح .گروه دارویی سبحان (دسبحاح2) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید) مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20% (مسینا9642) داروسازی‌ امین‌ (دامین) ح .گروه دارویی سبحان (دسبحاح) دارویی‌ رازک‌ (درازک4) ح . داروسازی‌ سینا (دسیناح) ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌ (دفراح) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر) البرزدارو (دالبر) داروسازی‌ اکسیر (دلر2) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور) ح . داروسازی‌ روزدارو (دروزح) داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) ح . دارویی‌ لقمان‌ (دلقماح) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) داروسازی‌ امین‌ (دامین2) ایران‌دارو (دیران) پارس‌ دارو (دپارس) ح. داروسازی تولید دارو (دتولیدح) ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالکح) پخش البرز (پخش) داروسازی تولید دارو (دتولید) داروسازی تولید دارو (دتولید2) پخش البرز (پخش2) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو2) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین2) داروسازی تولید دارو (دتولید4) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) شرکت کی بی سی (کی بی سی2) شرکت کی بی سی (کی بی سی) ح. شرکت کی بی سی (کی بی سیح) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک2) ح. پخش البرز (پخشح) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) داروسازی تهران شیمی (شتهران) الحاوی (دحاوی) شیرین دارو (دشیری) داروسازی شهید قاضی (دقاضی) گروه دارویی برکت (برکت) گروه دارویی برکت (برکت2) ح . داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکوح) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک2) ح . شیرین دارو (دشیریح) سرمایه گذاری شفادارو (شفا) سرمایه گذاری شفادارو (شفا2) داروسازی آوه سینا (داوه)