با وجود مساله تداوم پرداخت بدهی‌ها شرکت‌ها نگران هستند

رقم پرداخت دارویی‌ها تا پایان سال

رقم پرداخت دارویی‌ها تا پایان سال

بدهی دولت به بیمه تامین اجتماعی و دارویی‌ها براساس ادعای دولت تا پایان امسال ادامه دارد و این در حالی است که فعالان دارویی همچنان نسبت به کمبود دارو و تعدیل نیروی شرکت‌ها در سال 97 هشدار می‌دهد.