ارزش اموال فروخته شده بانک‌ها

وزیر اقتصاد از فروش مازاد دارایی‌های بانک‌ها از ابتدا تاکنون به ارزش 10 هزارمیلیارد تومان خبر داد.