4 قرارداد پتروشیمی با دانشگاه‌ها

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از آغاز فاز دوم 4 قرارداد صنعت پتروشیمی با دانشگاه‌ها در سال آینده خبر داد.