« وتجارت » طلبکار بزرگ دولت

۵ طلبکار بزرگ دولت مشخص شد که در میان بانک‌‌های خصوصی بانک تجارت بیشترین مطالبات را از دولت دارد.

تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند.همچنین در بین بانک‌ها، ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها دارند.

جزییات طلب دولت را اینجا بخوانید.

قیمت پایانی تغییر درصد
636 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 634 0.00 0.00
قیمت پایانی 636 0.00 0.00
اولین قیمت 637
قیمت دیروز 636
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 665 603
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 106212
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 29.065 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 77,712 634 637 120,000 4
21 2.004 میلیون 633 638 326,100 11
56 5.6 میلیون 632 640 191,580 6

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)