« وتجارت » طلبکار بزرگ دولت

۵ طلبکار بزرگ دولت مشخص شد که در میان بانک‌‌های خصوصی بانک تجارت بیشترین مطالبات را از دولت دارد.

تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند.همچنین در بین بانک‌ها، ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها دارند.

جزییات طلب دولت را اینجا بخوانید.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,719 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,735 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,719 0.00 0.00
اولین قیمت 1,713
قیمت دیروز 1,719
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,295 1,173
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 287073
تعداد سهام 45.7 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 7.874 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 78.558 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,000 1,700 1,734 100,000 1
1 13,000 1,696 1,739 5,771 3
1 1,070 1,690 1,740 10,585 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/21)