رقم حقوق دولتی معادن در سال 97

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: حقوق دولتی معادن در ایران بسیار اندک و ناچیز است و حتی طبق بودجه ۹۷ بخشی از این حقوق صرف توسعه استان‌ها خواهد شد.