رقم حقوق دولتی معادن در سال 97

وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: حقوق دولتی معادن در ایران بسیار اندک و ناچیز است و حتی طبق بودجه ۹۷ بخشی از این حقوق صرف توسعه استان‌ها خواهد شد.

محمد شریعتمداری در حاشیه مراسم رونمایی از اطلس نقشه‌های پتانسیل‌دار مواد معدنی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بودجه ۹۷ حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق دولتی معادن پیش بینی شده که بخشی از آن صرف توسعه استان‌ها خواهد شد.

پیش‌تر در مراسم مزبور گزارش قرائت شده وزارت صنعت نشان از شناسایی ۴۰۰ محدوده امیدبخش معدنی در کشور می‌داد که به گفته شریعتمداری ۱.۵ میلیارد تن ذخیره فلزی جدید در کشور کشف شد و ۳ میلیارد تن ظرفیت جدید ذخایر فلزی نیز در دست بررسی است.

از همین مراسم بخوانید: تواق با بانک‌های بزرگ دنیا

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
57,464.52 2,105.84 3.66

نمادهای زیر مجموعه

معدنی‌ دماوند (کدما) باما (کاما) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن2) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد4) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن4) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز4) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد) توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی4) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی) توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ (کروی2) معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صملی9709) معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچاد2) معادن‌ بافق‌ (کبافق) ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچادح) باما (کاما2) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز) ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو (کچادح2) ح . معدنی و صنعتی گل گهر (کگلح2) معدنی و صنعتی گل گهر (کگل2) ح . باما (کاماح) توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) ح . معدنی و صنعتی گل گهر (کگلح) سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صملی97092) ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادنح) توسعه معدنی و صنعتی صبانور (کنور2) معادن‌منگنزایران‌ (کمنگنز2) مجتمع معادن مس تکنار (تکنار) اختیارف کگل-1720-30/08/1396 (طگل8001) ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل14112) ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) سنگ آهن گهرزمین (کگهر4) سنگ آهن گهرزمین (کگهر) سنگ آهن گهرزمین (کگهر2)