رشد تولید زنجیره فولاد در کارنامه 11 ماهه

تولید زنجیره فولاد در شرکت های بزرگ معدنی ایران در 11 ماهه نخست سال جاری افزایش یافت. بر مبنای این برآورد تولید گندله افزایش 24 درصدی و شمش فولاد افزایش 20 درصدی را تجربه کرد.