با نامه‌نگاری اتاق بازرگانی تهران و دولت صورت گرفت

ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان خرداد ۹۷

ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان خرداد ۹۷

پس از اعتراض‌ها به نحوه قیمت‌گذاری، نامه‌نگاری اتاق بازرگانی تهران به حسن روحانی؛ رییس جمهور نتیجه داد و افزایش قیمت فولاد تا پایان خرداد ۹۷ ممنوع شد.