تاثیر جنگ تجاری بر صادرات فولاد ایران

به احتمال قوی با بسته شدن بازار آمریکا به روی چین و مشکل دسترسی به بازار این کشور، صادرات چین -حتی اگر به سمت ایران نیاید- به سمت بازارهایی خواهد رفت که در حال حاضر بازار ایران هستند. به این ترتیب رقابت را برای کالای ایران سخت‌تر می‌کنند.