تاثیر جنگ تجاری بر صادرات فولاد ایران

به احتمال قوی با بسته شدن بازار آمریکا به روی چین و مشکل دسترسی به بازار این کشور، صادرات چین -حتی اگر به سمت ایران نیاید- به سمت بازارهایی خواهد رفت که در حال حاضر بازار ایران هستند. به این ترتیب رقابت را برای کالای ایران سخت‌تر می‌کنند.

یک پای جنگ تجاری دنیا، فولاد است. ترامپ برای حفظ صنایع امریکا، تعرفه های 25 درصدی برای فولاد و 10 درصدی برای آلومینیوم اعمال کرد. اما جنگ تجاری، چه تاثیری بر صادرات فولاد ایران دارد؟ به هرحال، آمریکا بزرگترین واردکننده فولاد جهان است و اگر وارداتش را محدود کند، ظرفیت فولادی که قبلا به این کشور وارد می‌شد، حالا به باقی کشورها خواهد رفت.

کشورهایی که شاید بازار هدف ایران باشند. بهادر احرامیان؛ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و مدیر عامل فولاد یزد در گفت‌وگو با «سایت خبری اتاق تهران» جنگ تجاری و تاثیر آن بر ایران را تحلیل کرد.

اثر جنگ تجاری بر ایران

احرامیان در خصوص جنگ تجاریو تعرفه‌های فولاد آمریکا بر ایران می‌گوید: ایران، فولادی به امریکا صادر نمی‌کند. اما ممکن است این جنگ تجاری گریبان‌گیر ایران هم شود، به این دلیل که بازار بهم می‌خورد. مخصوصا در بعضی ردیف کالاها این مساله ممکن است رخ دهد. به هرحال آمریکا بزرگترین وارد کننده فولاد جهان است ورق گرم و برخی لوله پروفیل و بعضی از فولادهایی که در صنعت نفت و گاز هم استفاده می‌شوند به این کشور وارد می‌شده است. از طرفی آمریکا از کشورهایی واردات انجام می‌دهد که با ایران مراواده تجاری راحتی دارند.

به گفته وی به طور مثال چین یکی از طرف‌های تجاری فولاد با امریکا بود. حالا به احتمال قوی با بسته شدن بازار آمریکا به روی چین و مشکل دسترسی به بازار این کشور، صادرات چین -حتی اگر به سمت ایران نیاید- به سمت بازارهایی خواهد رفت که در حال حاضر بازار ایران هستند. به این ترتیب رقابت را برای کالای ایران سخت‌تر می‌کنند.

بیشترین تاثیر

این فعالی فولادی در خصوص اینکه بیشترین تاثیر در کدام بخش خواهد بود؟  انتظار این است که در قسمت ورق و محصول‌های فولادی عریض، ورق‌های تخت و ورق‌های کلاف شده، این مشکل بیشتر دیده شود تا محصول‌هایی همانند میله گرد و تیرآهن.

وی عنوان می‌کند: به طور کلی راجع به این اقدام ترامپ باید گفت که وضع تعرفه روی واردات آلومینیوم و فولاد نخستین حرکت در این جنگ تجاری است که ترامپ قصد انجامش را داشت. این موضوع هم بیشتر به دلیل سمبولیک بودن فولاد و آلومینیوم برای سنجیدن عکس العمل طرف‎های مقابلش است. این یک روندی است که تازه شروع شده و باید دید افت‌وخیزهای آینده چطور خواهد بود.

برنامه‌ریزی در ایران

خیلی کشورها به تعرفه‌های ترامپ واکنش نشان داده اند. طرف‌های مستقیم تجاری تهدید به مقابله به مثل کرده‌اند. احرامیان درباره اینکه آیا ایران، برای مشکلاتی که احتمالا در آینده پیش خواهد آمد، برنامه ریزی کرده است؟ گفت: ایران جز سازمان تجارت جهانی نیست. ترامپ هم می خواهند جنگ تجاری انجام دهد و بیشتر هدفش بهبود تراز تجاری اش با کشورهایی مانند چین و اتحادیه اروپا است.

بنابراین از منظر وی باید دید ایران در کجای این مخاصمه و مقابله به مثل‌ها قرار می‌گیرد تا نسبت به آن برنامه‌ریزی هم انجام شود. با این حال به نظر می‌رسد جنگ تجاری منهای فولاد، روی دیگر محصول‌های صادراتی ایران تاثیری نداشته باشد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
130,299.67 1,752.01 1.34

نمادهای زیر مجموعه

فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی2) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ2) فولاد خراسان (فخاس) فولاد خراسان (فخاس2) ح . فولاد خراسان (فخاسح) ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملیح) نورد آلومینیوم‌ (فنوال2) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا) فولاد خراسان (فخاس4) فولاد خوزستان (فخوز2) ح . فولاد خوزستان (فخوزح) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه7062) آلومراد (فمراد) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه2) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا2) ح . ‌توکافولاد(هلدینگ‌ (وتوکاح) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا4) فولاد خوزستان (فخوز) ح.فولاد آلیاژی ایران (فولاژح2) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر2) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر2) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی) گروه‌صنعتی‌سپاهان‌ (فسپا2) اجاره فولادکاوه کیش،سه ماهه20% (صکاوه706) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) فولاد امیرکبیرکاشان (فجر) فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ (فرآور2) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس2) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ (وتوکا) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله) کالسیمین‌ (فاسمین2) لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌ (فلوله2) ح.فولاد آلیاژی ایران (فولاژح) ح . ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملیح2) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا4) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب) فروسیلیس‌ ایران‌ (فروس) فولاد آلیاژی ایران (فولاژ4) نوردوقطعات‌ فولادی‌ (فنورد) نورد آلومینیوم‌ (فنوال) ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌ (فسرب2) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا2) فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (فملی4) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد4) فولاد مبارکه اصفهان (فولاد2) آلومینیوم‌ایران‌ (فایرا) کالسیمین‌ (فاسمین) مس‌ شهیدباهنر (فباهنر) سپنتا (فپنتا) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع2) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب4) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو2) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای) هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) ح.زرین معدن آسیا (فزرینح) ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه (میدکوح2) ح. صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولایح) زرین معدن آسیا (فزرین) ح.هلدینگ صنایع معدن خاورمیانه (میدکوح) صنایع فولاد آلیاژی یزد (فولای2) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز2) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع4) صنعت روی زنگان (زنگان) سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب2) فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) ح.شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفعح) گروه ‌صنعتی‌سدید (وسدید2) نورد و لوله اهواز (فاهواز2) ح. نورد و لوله اهواز (فاهوازح) آلومتک‌ (فالوم) ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) لوله‌وتجهیزات‌ سدید (فسدید) فولاد کاویان (فوکا2) آلومتک‌ (فالوم2) گروه ‌صنعتی‌ سدید (وسدید) نورد و لوله اهواز (فاهواز) فولاد افزا سپاهان (فافزا) فولاد کاویان (فوکا) ح.آلومتک‌ (فالومح) اختیارف فولاد-1500-25/11/1395 (طفولا005) اختیارف ملی مس-2200-23/11/1395 (طفملی004) اختیارف ملی مس-1900-23/11/1395 (طفملی002) اختیارخ هرمز-2370-960310 (هرمزخ3) اختیارف هرمز-2370-960310 (هرمزف3) اختیارف هرمز-2170-960310 (هرمزف2) اختیارف هرمز-2570-960310 (هرمزف4) ماداکتو استیل کرد (فماک) فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو4) فولاد زرند ایرانیان (زیسکو4)