آهن اسفنجی به بورس کالا می‌رود

وزارت صنعت، معدن و تجارت درصدد است برای محصولی همچون آهن اسفنجی نیز فرمول پایه‌ای تعیین شود تا عرضه و تقاضا در بورس، قیمت نهایی را مشخص کند.