برنامه‌ریزی بانکی تهران - مسکو

وزیر اقتصاد با اشاره به جدیدترین مذاکرات و توافق‌های اقتصادی ایران و روسیه، از برنامه ریزی برای اتصال شبکه شتاب بانکی ایران و روسیه خبر داد.