رکورد تولید چغندر قند

مجری طرح چغندرقند وزارت جهادکشاورزی از رکورد تولید چغندر قند در کشور خبر داد.