برنامه انتشار اوراق تامین اجتماعی

تامين اجتماعي قصد دارد ٥٠٠٠ ميليارد تومان اوراق تامين مالي منتشر کند.

با نظر موافق ربيعي وزير رفاه ، تامين اجتماعي ٥٠٠٠ ميليارد تومان اوراق تامين مالي با نرخ ١٧.٥ درصد ساليانه منتشر می‌شود. اين اوراق از طريق تامين سرمايه امين پذيره‌نويسي و عرضه می‌شود.

قرار است اين اوراق تا قبل از ادغام هلدينگ‌هاي پتروشيمي وزارت رفاه با سهم ٢٥ درصدي شستا در تركيب سهامداري منتشر و پذيره‌نويسي شوند. در همین حال مدیرعامل شستا نیز در گفت‌وگویی با اشاره اینکه 25 درصد سهام پتروشیمی کشور در اختیار شستا است، از ادغام هلدینگ‌های پتروشیمی وزارت رفاه خبر داد.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,777 44.00 2.54

داده ها

آخرین معامله 1,750 17.00 0.98
قیمت پایانی 1,777 44.00 2.54
اولین قیمت 1,760
قیمت دیروز 1,733
بازه روز 1,812 1,731
قیمت مجاز 1,819 1,647
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 408710
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 5.313 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 2,048
حجم معاملات 30.878 میلیون
ارزش معاملات 54.865 میلیارد
ارزش بازار 144.826 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 30.282 میلیون 20.488 میلیون
حقوقی 596,399 10.39 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 646 449
حقیقی 643 435
حقوقی 3 14
تغییر حقوقی به حقیقی 17.404 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 1,752 1,764 20,000 1
2 50,000 1,743 1,765 3,180 1
2 71,336 1,742 1,769 62,123 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)