برنامه انتشار اوراق تامین اجتماعی

تامين اجتماعي قصد دارد ٥٠٠٠ ميليارد تومان اوراق تامين مالي منتشر کند.

با نظر موافق ربيعي وزير رفاه ، تامين اجتماعي ٥٠٠٠ ميليارد تومان اوراق تامين مالي با نرخ ١٧.٥ درصد ساليانه منتشر می‌شود. اين اوراق از طريق تامين سرمايه امين پذيره‌نويسي و عرضه می‌شود.

قرار است اين اوراق تا قبل از ادغام هلدينگ‌هاي پتروشيمي وزارت رفاه با سهم ٢٥ درصدي شستا در تركيب سهامداري منتشر و پذيره‌نويسي شوند. در همین حال مدیرعامل شستا نیز در گفت‌وگویی با اشاره اینکه 25 درصد سهام پتروشیمی کشور در اختیار شستا است، از ادغام هلدینگ‌های پتروشیمی وزارت رفاه خبر داد.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,619 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,640 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,619 0.00 0.00
اولین قیمت 2,640
قیمت دیروز 2,619
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,749 2,489
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 602370
تعداد سهام 81.5 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 3.976 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 213.449 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
5 27,290 2,640 2,688 11,860 2
1 1,200 2,603 3,200 50,000 1
5 12,912 2,572 3,250 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/28)