وضعیت سیمان ایرانی در عراق

دو آسیاب در عراق سیمان ایرانی تولید می کنند، این در حالی است دولت عراق به آسیاب‌های جدید سیمان مجوز نمی‌دهد.