وضعیت سیمان ایرانی در عراق

دو آسیاب در عراق سیمان ایرانی تولید می کنند، این در حالی است دولت عراق به آسیاب‌های جدید سیمان مجوز نمی‌دهد.

صادرات سیمان در شش ماه اول امسال 22 درصد کاهش یافت. آمارها نشان میدهد با وجود افزایش تعداد واحدهای تولید و حجم آن، حال صنعت سیمان ایران خوب نیست. اکنون مازاد تولید روی زمین مانده و جایگاه ایران در صادرات سیمان تنزل یافته است.

ایران که در سال 2014 چهارمین تولیدکننده سیمان در دنیا بود، اکنون در جایگاه ششمی ایستاده و صندلی‌اش را به رقبایی چون ترکیه و ویتنام واگذار کرده است و از دومین صادرکننده سیمان در دنیا در سال 2014 به سومین در سال 2016 رسیده است. افزایش تعرفه واردات، برخی محدودیت‌ها در زمینه صادرات از جمله حمل ونقل و تبادلات مالی صنعت سیمان کشور را متضرر کرده است. فعالان این صنعت در این شرایط برای کاستن از عمق رکود  روش‌هایی همچون ایجاد کارخانه در کشورهای مقصد را مطرح کردند.

محمد اتابک؛ رئیس انجمن کارفرمایان صنعت سیمان کشور در گفت وگو با «سایت خبری اتاق تهران» درباره احداث کارخانه‌های تولید و فرآوری محصول سیمان در دیگر کشورهای واردکننده از ایران به ویژه عراق می‌گوید: ایجاد آسیاب در عراق در دستور کار قرار گرفت و انجام شد. اکنون دو آسیاب برای تولید سیمان ایرانی در عراق فعالیت می‌کنند اما توسعه این کار با مشکلات متعددی همراه است.

اتابک با اشاره اینکه با وجود چند دوره مذاکره دولت عراق اجازه افزایش آسیاب‌ها را نمی‌دهد، تاکید دارد:  دولت عراق دیگر مجوزی برای احداث آسیاب سیمان در این کشور صادر نخواهد کرد.

حجم تولید و مازاد سیمان در ایران بیش از آنی است که با ایجاد چند آسیاب در عراق بتوان مشکلات آن را حل کرد. مقدار زیادی سیمان در ایران تولید کردیم که روی زمین مانده است. صادرات مازاد تولید یکی از راه‌های رفع رکود این صنعت است. راه حل اصلی افزایش مصرف داخلی است. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند صادرات انجام می‌شود اما امید آن‌ها به رونق بازار ساخت و ساز در داخل با اجرای سیاست‌های درست در زمینه مسکن است. در زمینه صادرات، تولیدکنندگان سیمان هم چنان با مشکل حمل و نقل کلینگر و بازگشت پول مواجه هستند و امید دارند با افزایش مصرف داخلی وضعیت صنعت سیمان بهبود پیدا کند.