دلیل تعلل صندوق ارزی در بورس

در حالی که حداقل و حداکثر سرمایه شرکت‌های سبدگردان برای تاسیس صندوق ارزی اعلام شده که گمانه‌زنی بورس نمایانگر این است که بانک مرکزی مجوز راه اندازی صندوق ارزی در بورس را نمی‌دهد.