با دستور کارگروه تنظیم بازار اعلام شد

چگونگی محاسبه خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها

چگونگی محاسبه خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها

همزمان با اقدام بدون هماهنگی و کسب مجوز پتروشیمی پارس در تغییر مبنای محاسبه نرخ خوراک تحویلی به واحدهای میان دستی کارگروه تنظیم بازار چگونگی محاسبه قیمت خوراک بین مجتمعی را اعلام کرد.

کارگروه تنظیم بازار در دوازدهمین جلسه خود که در تاریخ 19 بهمن ماه تشکیل شد، پس از بررسی تامین خوراک واحدهایی پتروشیمی میان دستی، اعلام کرد: اقدام  بدون هماهنگی و کسب مجوز پتروشیمی پارس در تغییر مبنای محاسبه نرخ خوراک تحویلی به واحدهای میان دستی از ارز مبادله ای به آزاد تخلف و غیرقانونی است و باید بلافاصله متوقف شود و سازمان های حمایت از مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی باید با فوریت به شکایت های واصله رسیدگی کنند.

بر مبنای نامه ارسالی محاسبه قیمت خوراک با نرخ ارز مبادله ای مبنای محاسبه قیمت است و باید قیمت همه خوراک‌های بین مجتمعی صنعت براساس نرخ ارز تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی محاسبه شود.

صورت جلسه کارگروه تنظیم بازار