سه چالش جایگزینی خودروهای فرسوده‌

دولت قصد دارد ظرف سه سال، بیش از ۲۰۲ هزار خودروی فرسوده سنگین را اسقاط و جایگزین کند. بر مبنای باور تحلیلگران این موضوع اگرچه فرصت بزرگی را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار خواهد داد، با این حال مسیر آن نیز با چالش‌های بزرگی مواجه است.

ابر پروژه دولت با نام اسقاط فرسوده‌ها در شرایطی قرار است به کمک هوا و اقتصاد بیابید که اجرایی شدن آن با چالش‌های متعدی روبه‌رو است. این چالش‌ها در سه محور «تامین مالی»، «ترغیب مالکان خودروهای فرسوده» و «تامین خودرو» خلاصه می‌شود.

در همین رابطه بخوانید: نیم نگاهی به طرح جذاب خودرویی‌ها