تمدید مجوز قبولی اتکایی « بپاس »

بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولی اتکایی خود از موسسات بیمه داخلی را از سوی بیمه مرکزی برای سال ۱۳۹۷ تمدید کند.

طبق گزارش‌های دریافتی با توجه به سرمایه بیمه پاسارگاد به مبلغ 255.1 میلیارد تومان و کسب «سطح مطلوب» یا «سطح یک» توانگری مالی به تشخیص بیمه مرکزی برای ششمین سال متوالی، این شرکت توانست مجوز قبولی اتکایی را دریافت کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
4,381 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,371 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,381 0.00 0.00
اولین قیمت 4,503
قیمت دیروز 4,381
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,563 4,129
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1204775
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 11.178 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 23,000 4,352 4,503 2,215 1
1 3,400 4,351 4,510 18,000 2
1 20,000 4,290 4,700 31,900 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/30)