تمدید مجوز قبولی اتکایی « بپاس »

بیمه پاسارگاد توانست مجوز قبولی اتکایی خود از موسسات بیمه داخلی را از سوی بیمه مرکزی برای سال ۱۳۹۷ تمدید کند.

طبق گزارش‌های دریافتی با توجه به سرمایه بیمه پاسارگاد به مبلغ 255.1 میلیارد تومان و کسب «سطح مطلوب» یا «سطح یک» توانگری مالی به تشخیص بیمه مرکزی برای ششمین سال متوالی، این شرکت توانست مجوز قبولی اتکایی را دریافت کند.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,239 46.00 1.44

داده ها

آخرین معامله 3,269 76.00 2.38
قیمت پایانی 3,239 46.00 1.44
اولین قیمت 3,230
قیمت دیروز 3,193
بازه روز 3,269 3,200
قیمت مجاز 3,352 3,034
بازه هفته 3,160 3,100
بازه سال - -
P/E 890725
تعداد سهام 2.552 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 60
حجم معاملات 507,215
ارزش معاملات 1.643 میلیارد
ارزش بازار 8.264 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 305,055
حقوقی 0 202,160
تعداد خرید فروش
مجموع 0 13
حقیقی 0 12
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 988.073 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 772 3,220 3,269 15,110 1
1 12,000 3,215 3,270 30,000 1
2 12,984 3,210 3,290 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)