حساب بانک مرکزی در 6 بانک جدید خارجی

بانک مرکزی ایران از افتتاح حساب نزد بانک‌های عمان، روسیه، اتریش، قطر، سوئیس و نیز شعبه فرانکفورت بانک سپه در ماه‌های اخیر خبر داد.