فعالیت بین‌المللی تنها 2 بانک بورسی

به جز دو بانک خاورمیانه و سامان که در فضای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، باقی بانک‌ها از استانداردهای جهانی عقب هستند.

از نظر بخش خصوصی شرایط بانکی و روابط اقتصادی با اروپایی‌ها در وضعیت مطلوبی نبوده و عدم همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی به عدم بروز تحولی خاص در این باره منجر شد. بیشتر بازرگانان ایرانی با مشکلاتی در مبادلات ارزی رو‌به‌رو هستند اما تنها 30 درصد از این مشکلات به عدم همکاری بانک‌های خارجی باز می‌گردد.

شریف نظام مافی؛ رییس اتاق مشترک ایران و سوییس درباره تازه‌ترین شروط بانک‌های خارجی در تعامل پولی با طرف ایرانی می‌گوید: عدم آمادگی بانک‌های داخلی، عدم هماهنگی با استانداردهای بین المللی و عدم شفافیت در تبادلات مالی باعث شده بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند.

از دید نظام مافی در تازه‌ترین جلسات مذاکره با بانکداران در فرانسه، اولین و آخرین حرف این بود که باید نظام بانکی متحول شود تا با شما کار شود. از این نظر توپ در زمین ماست و این بانک‌های ایرانی هستند که باید به روز شوند.

رییس اتاق مشترک ایران و سوییس با اشاره به همکاری بانک‌های کوچک اروپایی با ایران تاکید می‌کند: بانک‌های کوچک اروپایی در سطح تبادلات ارزی با ایران همکاری می‌کنند و خبری از فاینانس و سرمایه‌گذاری نیست. به گفته رییس اتاق مشترک ایران و سوییس غیر از دو بانک بورسی و فرابورسی خاورمیانه و سامان که در فضای بین المللی فعالیت می‌کنند، باقی بانک‌های ایرانی از نظر استانداردهای جهانی عقب‎اند.

قیمت پایانی تغییر درصد
827 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 825 0.00 0.00
قیمت پایانی 827 0.00 0.00
اولین قیمت 900
قیمت دیروز 827
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 104202
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.616 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/04/25)