عرضه امروزی « حفاری »‌ و « وصندوق »

امروز دوشنبه در بازار اول بورس تهران دو بلوک غیرمدیریتی سهام حفاری شمال و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری از سوی بانک رفاه کارگران عرضه می‌شود.

امروز دوشنبه 23 بهمن ماه 96 دو بلوک غیرمدیریتی سهام حفاری شمال و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به طور یکجا و نقد از سوی بانک رفاه کارگران روانه میز فروش بازار اول بورس تهران می‌شوند.

تعداد 493 میلیون و 490 هزار و 785 سهم معادل بلوک 1.82 درصدی سهام غیر مدیریتی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به قیمت پایه هر سهم 234 تومان بطور یکجا و نقد امروز در بازار اول بورس تهران از سوی بانک رفاه کارگران عرضه خواهد شد. همچنین امروز تعداد 141 میلیون و 921 هزارو 448 سهم معادل 5.44 درصد از کل سهام حفاری شمال به قیمت پایه هر سهم 463.9 تومان بطور یکجا و نقد در بازار اول بورس تهران روانه میز فروش این بازار خواهد شد.

در صورت معامله این دو بلوک، بانک رفاه کارگران به طور کامل از ترکب سهامداری سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی و حفاری شمال خارج خواهد شد.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,416 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,416 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,416 0.00 0.00
اولین قیمت 3,416
قیمت دیروز 3,416
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,586 3,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1253672
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 52,001 3,416 3,454 6,828 1
1 100 2,945 3,500 10,750 2
1 100,000 2,860 3,550 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/24)