تغییرات قیمت هفتگی بیلت در بازار جهانی

بیلت فولادی صادراتی ایران ارزان شد
بیلت فولادی صادراتی ایران ارزان شد

تغییرات قیمت بیلت در بازار جهانی بر اساس داده های موسسه متال بولتن در هفته گذشته بدین شرح بوده است: