منابع و مصارف دولت

بانک مرکزی با اعلام وضعیت۶ماهه منابع و مصارف دولت از ‌پیش‌بینی نرخ تورم در دامنه تک رقمی خبر داد.

طبق اعلام بانک مرکزی منابع و مصارف بودجه دولت و نقدینگی در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ترتیب رشد ۱۴.۳ و ۲۳.۸ را رقم زده است.

جزییات این گزارش را اینجا بخوانید.

در همین رابطه بخوانید: هفت مانع مقابل بخش خصوصی