تداوم توسعه طرح‌های « میدکو »

استارت اولیه کوره طرح توسعه (فاز۲) کارخانه فروسیلیس غرب پارس زده شد.

مدیرعامل هلدینگ میدکو به بومی‌شدن ۸۰ درصدی تولید فروسیلیس در کشور خبر داد. به گفته علی‌اصغر پورمند با استارت فاز دوم کوره ۱۲ هزار تنی فروسیلیس غرب پارس و آغاز فعالیت تجاری، میزان ظرفیت تولید فروسیلیس به‌عنوان محصول اصلی کارخانه، به ۲۴ هزار تن و میکروسیلیکا به‌عنوان محصول فرعی به ۶ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. در میدکو ۴میلیون تن فولاد تولید خواهد شد و هدف از احداث کارخانه فروسیلیس غرب پارس تامین مواد اولیه کارخانه‌های فولادی میدکو است.

از آنجا که میزان فولاد تولیدی کشور ۲۰ میلیون تن است و به بیش از ۱۰۰ هزار تن فروسیلیس نیاز هست، با راه‌اندازی فاز ۲ کارخانه، این شرکت قادر به تامین ۲۰ درصد نیاز کشور به این محصول کلیدی است. میزان سرمایه‌گذاری در فاز دوم ۶۵ میلیارد تومان در بخش ریالی و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو در بخش ارزی است که بانک‌های پاسارگاد، صنعت و معدن و صندوق توسعه طرح توسعه میدکو را تامین مالی کردند.

قیمت پایانی تغییر درصد
2,532 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,550 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,532 0.00 0.00
اولین قیمت 2,526
قیمت دیروز 2,532
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,692 2,436
بازه هفته 2,859 2,757
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 23.76 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 60.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,011 2,550 2,555 500 1
1 1,000 2,500 2,558 18,000 1
2 43,650 2,496 2,560 7,000 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)