آمادگی بورس کالا برای ورود 3 محصول به بازار

مدیرعامل بورس کالای ایران از آمادگی بورس کالا برای ورود ٣محصول به بازار آتی خبر داد.