آمادگی فرانسه برای فاینانس پروژه‌‌های ایران

مسئولان بانک سرمایه گذاری دولتی فرانسه (بی.پی.آی) از آمادگی خود برای همکاری با ایران در زمینه فاینانس پروژه‌های اقتصادی دو کشور خبر دادند.