رشد یک درصدی قیمت اوره گرانول در هفته اخیر

اوره گرانول در هفته اول فوریه  برای سومین هفته متوالی در مسیر صعودی قرار گرفت و قیمت این محصول بیش از یک درصد بالا رفت.

بر طبق گزارش Fertilizerworks قیمت سبد جهانی اوره گرانول در هفته منتهی به هشتم فوریه با رشدی به میزان 3/53 دلار  (1/3 درصد) در سطح 261/54 دلار قرار گرفت.