چراغ سبز ایران به بیمه‌های خارجی

رییس کل بیمه مرکزی بر آمادگی بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل تاکید کرد.

در روزهای گذشته رئیس کل بیمه مرکزی  برای شرکت در کنفرانس  یورومانی به پاریس سفر کرد. عبدالناصر همتی در خصوص حضور بیمه‌های خارجی در ایران می‌گوید: با لحاظ مشارکت بیمه‌گران اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که در ماه‌های اخیر قطعی شد این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت.

از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵ درصد کشتی‌های ایرانی توانستند از کلوب بین‌المللی IG پوشش بیمه‌ای بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌شده توسط موسسه‌های P&I ایران می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند.

همتی البته از آمادگی کامل بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل خبر می‌دهد. از دید دولت اگر شرکت‌های بیمه استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی را در تعامل خود با بیمه‌های خارجی مد نظر قرار بدهند و این ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعاملات را تشویق و به آن کمک می‌کند.