مزایده فروش ملک در « البرز »

بیمه البرز مزایده فروش ملک خود را به آگهی گذاشت.

بیمه البرز در آگهی مزایده عمومی خود در نظر دارد یک باب ملک با قیمت پایه 2.1 میلیارد تومان با متراژ 138.50 مترمربع را در خرم آباد به فروش برساند.

قیمت پایانی تغییر درصد
927 3.00 0.32

داده ها

آخرین معامله 888 42.00 4.52
قیمت پایانی 927 3.00 0.32
اولین قیمت 944
قیمت دیروز 930
بازه روز 944 888
قیمت مجاز 976 884
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 128853
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 55
حجم معاملات 426,445
ارزش معاملات 391.6 میلیون
ارزش بازار 3.708 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 426,445 426,445
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 35 18
حقیقی 35 18
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 889 896 17,616 1
2 13,711 888 914 10,053 1
3 31,500 885 915 5,216 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)