مزایده فروش ملک در « البرز »

بیمه البرز مزایده فروش ملک خود را به آگهی گذاشت.

بیمه البرز در آگهی مزایده عمومی خود در نظر دارد یک باب ملک با قیمت پایه 2.1 میلیارد تومان با متراژ 138.50 مترمربع را در خرم آباد به فروش برساند.

قیمت پایانی تغییر درصد
1,283 27.00 2.15

داده ها

آخرین معامله 1,275 19.00 1.51
قیمت پایانی 1,283 27.00 2.15
اولین قیمت 1,290
قیمت دیروز 1,256
بازه روز 1,317 1,251
قیمت مجاز 1,318 1,194
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 178337
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 96
حجم معاملات 1.392 میلیون
ارزش معاملات 1.792 میلیارد
ارزش بازار 5.132 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.392 میلیون 1.392 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 33 38
حقیقی 33 38
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,257 1,274 37,156 2
1 40,000 1,256 1,275 69,579 4
3 8,179 1,255 1,276 32,101 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)