با رای دیوان عدالت اداری

افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد

افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد

دیوان عدالت اداری در حالی مصوبه اخیر دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو را باطل اعلام کرد که هنوز معلوم نیست با ابطال این مصوبه، دولت چه تصمیمی در خصوص تایید یا رد آن در پیش خواهد گرفت.