درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات

فعالان قطعه‌سازی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی اعتقاد دارند: قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند.