زمان عرضه « حفاری » و « وصندوق »

بانک دولتی رفاه برنامه واگذاری 1.82 و 5.44 درصدی دو شرکت بورسی سرمایه‌گذاری‌ صندوق بازنشستگی و حفاری شمال را اعلام کرد که روی روند خرید و فروش آن‌ها در بازار تاثیر گذاشت.

بانک رفاه کارگران قصد واگذاری 1.82 درصد از سهام سرمایه‌گذاری‌ صندوق بازنشستگی کشوری و 5.44 درصد از سهام شرکت حفاری شمال در 23 بهمن جاری در بورس تهران را دارد تا در صورت معامله در ترکیب سهامداری دو شرکت مذکور خارج شود.

سرمایه‌گذاری‌ صندوق بازنشستگی کشوری که با سرمایه 2.7 هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده مشمول فرایند تعلیق شده، در روزهای آینده شاهد عرضه عمده خواهد بود.

بر این اساس،بیش از 493 میلیون سهام «وصندوق» معادل 1.82 درصد با قیمت پایه 234 تومان هر سهم و به ارزش 115.4 میلیارد تومان به صورت یکجا و نقد توسط بانک رفاه کارگران عرضه می‌شود.

همچنین اعلام واگذاری 5.44 درصد از سهام حفاری شمال توسط بانک رفاه کارگران منجر به پیشی گرفتن سفارش خرید این شرکت از سفارش فروش در پایان معاملات دیروز شد. به این ترتیب، «حفاری» با سرمایه 260.5 میلیارد تومان که به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی میاندوره ای 6 ماهه حسابرسی شده و گزارش فعالیت ماهانه دی ماه مشمول فرایند تعلیق شده، شاهد عرضه بیش از 141 میلیون سهم به قیمت 463.9 تومان هر سهم و ارزش 65.8 میلیارد تومان خواهد بود.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,416 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,416 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,416 0.00 0.00
اولین قیمت 3,416
قیمت دیروز 3,416
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,586 3,246
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1253672
تعداد سهام 5.211 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 17.8 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 52,001 3,416 3,454 6,828 1
1 100 2,945 3,500 10,750 2
1 100,000 2,860 3,550 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/24)