دو گزینه جایگزین خرید دلا‌ر

رئیس کل بانک مرکزی ضمن انتقاد از فعالیت سوداگرانه برخی نهادها در بازار ارز، از انتشار اوراق مشارکت ارزی با همکاری وزارت نفت، در دو هفته آینده خبر داد.