شرایط وام تعویض خودروهای سنگین فرسوده

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید اینکه ظرف سه سال آینده باید خودروهای سنگین فرسوده نوسازی شوند، از ارائه تسهیلات دولتی با اقساط 2.5 تا ۶ میلیون تومان به متقاضیان این طرح خبر داد.

محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رییس‌جمهور درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تصریح کرد: هدف‌گذاری دولت این است که ظرف مدت سه سال آینده خودروهای فرسوده را نوسازی کند، به این منظور از خودروسازان خواسته شده با حداکثر توان خودرو بسازند. بر مبنای طرح در دست دولت کامیون‌داران کلید خودروهای خود را تحویل می‌دهند و خودروی جدیدی با تسهیلات ویژه دریافت می‌کنند.

آنچه بر مبنای جزییات طرح مزبور قابل رصد است؛ تسهیلات دولت برای خودروهای سنگین ۳۰ درصد است؛ به این ترتیب علاوه‌بر آورده متقاضی، فرد می‌تواند با اقساط ماهیانه 2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان صاحب کامیون و نیز با پرداخت اقساط ماهیانه ۶ میلیون تومان، مالک اتوبوسی نو شود.