شرایط وام تعویض خودروهای سنگین فرسوده

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید اینکه ظرف سه سال آینده باید خودروهای سنگین فرسوده نوسازی شوند، از ارائه تسهیلات دولتی با اقساط 2.5 تا ۶ میلیون تومان به متقاضیان این طرح خبر داد.