بنزین گران نمی‌شود؟

بر مبنای صحبت‌های مدیران، دولت تاکید کرد: قیمت بنزین در سال 97 افزایش نخواهد یافت.