بانک مرکزی نوسان‌های قیمت دلار را تحلیل کرد

پیام سیاست‌گذار پولی به بازار ارز

پیام سیاست‌گذار پولی به بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی مدعی است نوسان‌های اخیر نرخ ارز ارتباط معنی‌داری با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی ندارد. سیاست‌گذار پولی تنها به این نکته بسنده کرده که راهبردش مدیریت بازار ارز همسو با رفع نگرانی‌ها است.